فروش مستقیم کنجد بوجار و شسته و سفید - فروش کنجد

امید احسانیان: ۰۹۱۲۷۹۰۴۹۱۲

فروش تمامی دانه های روغنی اعم از کنجد سفید و کنجد ارده و سیاه دانه فروش کنجد سفید

امید احسانیان

کردستان > بیجار

۰۹۱۲۷۹۰۴۹۱۲

Email

آدرس: مولوی

تعداد بازدید: ۳۳۰

به روز رسانی: امروز ۰۹:۲۸

شناسه آگهی: ۱۲۳۵۲۹۷